top of page
לוגו-אתי-גלמידי.png

קצת עליי


אנשים מעניינים ומסקרנים אותי כך היה תמיד, שנים שאני צופה ומתבוננת על עמדות, בחירות, משברים, מערכות יחסים, התנהגויות, ערכים, סבל ומצוקה. 


לפני שלושה עשורים, כשהתחלתי ללמוד עבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, הבנתי את העוצמה וההשפעה של הטיפול על איכות החיים שלנו. מאז לומדת  ומתמקצעת כל הזמן,  לצד הניסיון בטיפול ובהדרכה בשדה המקצועי.  

כשסיימתי את לימודי התואר השני המשכתי להתמחות ב"מכון בראשית" . ולאחר מכן, הוסמכתי למדריכה מוסמכת בטיפול זוגי המשפחתי מטעם האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.

לאורך השנים מילאתי תפקידים בשרות הציבורי במספר תחומי ידע: עבדתי עם נוער במצוקה, הקמתי וניהלתי תחנה למניעת אלימות במשפחה במעלות, ניהלתי את "פעימות" התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי במשגב, ריכזתי מרפאה להפרעות אכילה בבית חולים העמק בעפולה. כיום מטפלת משפחתית ומדריכה במרפאה הפסיכיאטרית בבית חולים העמק.

 

במגזר הפרטי אני מטפלת, מדריכה צוותים מקצועיים ומודרכים בתהליכי הסמכה, מדריכה מנהלים וקבוצות, וכן מנחה בתוכנית הלאומית למניעת אובדנות-מטעם משרד הבריאות.

עובדת עם גופים רבים: משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד הביטחון, רשויות מקומיות ועוד.

 

עם מהפכת המדיה, הקשר הבין אישי והמפגש בין בני אדם, הולך ומתמעט. בעיקר מתמעט השיח הכנה והאמיתי. חווית הבדידות והניכור מתעצמת. חשוב לי ליצור בחדר הטיפולים בטחון להיות, להעז. לאפשר לאנשים דיאלוג ותקשורת עם הקרובים להם, להפוך סמוי לגלוי, ובעיקר לסייע ליצור קרבה בין האדם לעצמו, בין בני זוג ובין אנשים בקבוצות.

להשפיע על המתרחש סביבי, לנסות לצקת תוכן למסע החיים ולחפש משמעות עם המטופל/מודרך - לאירועי החיים שלו במסגרת האישית, הזוגית והמשפחתית. הטיפול/ההדרכה הוא מסע של גילוי משותף, מפגש, ליווי, תמיכה והתפתחות. להיות חלק ולעזור לאחר לשפר את איכות חייו זו המתנה שלי כמטפלת/כמדריכה בכל מפגש עם האדם שמולי בחדר הטיפולים.

אתי גלמידי
היית לנו אור מוביל דרך, במקצועיות בלתי מתפשרת. בנחישות ואמונה אמיתית... ליבנו מלא אהבה והכרת תודה על היותך איתנו.

קטע מתוך מכתב - צוות  "פעימות"

מטפלת ומדריכה מוסמכת - אתי גלמידי
bottom of page